Dani prakse 2015

Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka (SSFON) tradicionalno organizuje projekat Dani prakse namenjen studentima, kao i diplomcima različitih fakulteta. Projekat će se održati na Fakultetu organizacionih nauka15. i 16. aprila, između 10 i 16 časova. Cilj projekta je da studenti ostvare kontakt sa predstavnicima kompanija, koje nude obavljenje stručne prakse u različitim oblastima.

Prisustvo ove godine potvrdili su kompanija Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers (PwC), ComTrade, MK Group, Zepter International, High Tech Engineering Center (HTEC), Deloitte, Pharmanova, škola stranih jezika Kontext i mnoge druge.

Na projektu proteklih godina učestvovali su Coca-Cola HBC, ComTrade, Ernst&Young, Delhaize Group, CreITive, PwC Serbia, MK Group, Deploy, NovaTel, Sservice i drugi.

Ukoliko nemate pripremljenu biografiju, sastavite je do početka projekta, kako biste direktno na štandovima najvećih kompanija mogli da konkurišete za željene prakse ostavljajući svoj CV. Takođe, bitno je naglasiti da posetioci mogu biti svi zainteresovani studenti i diplomci, sa različitih fakulteta.

S obzirom na činjenicu da studentima nedostaje primena stečenih teorijskih znanja na praktičnim problemima, i slabe informisanosti o ponudama praksi, projekat Dani prakse predstavlja priliku da studenti pronađu istu u oblasti koja ih najviše interesuje. Takođe, moći će da steknu uvid u znanja i veštine koja se od njih, kao budućih zaposlenih, očekuju i traže. Predstavnici kompanija će dobiti direktno od zainteresovanih kandidata povratnu informaciju o očekivanjima u vezi sa stručnom praksom.

Takođe, škola stranih jezika Kontext zadaće poslovnu studiju slučaja, a studenti koji se budu angažovali da u timu reše istu i u tome budu najbolji, mogu da očekuju nagrade. Prijave će se vršiti putem aplikacije.

Redovno pratite Facebook stranicu Dani prakse, sajt www.ssfon.rs, kao i Twitter Instagram nalog SSFON-a, i  budite u toku sa svim informacijama u vezi sa projektom.

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *