„Be4Job“- uvećajte svoje šanse za nalaženje posla

Jedinstveni program „Be4Job“ namenjen je studentima završnih godina svih fakulteta,  nezaposlenima i svima onima koji su u potrazi za poslom i predstavlja adekvatnu pripremu i podršku za intervju za posao.

Program je baziran na modulima Centra za mikroekspresije i govor tela „Partner Team“ i predstavlja efikasan način za usvajanje neophodnih veština, znanja i alata za predstavljanje budućim poslodavcima.

Cilj programa je sticanje znanja i veština uz koje ćete biti u mogućnosti da:

* kreirate najefikasniju strukturu intervjua za posao,

* saznate najadekvatnije načine uveravanja onih koji vas intervjuišu,

* naučite načine slušanja i gledanja postavljenih pitanja,

* prepoznate trenutak kada je pažnja najviša i da tada „poentirate“.

Pored toga, važnu komponentu programa predstavlja i procena kompetencija, preferencija i talenata na osnovu kojih možete preciznije da definišete željene pozicije i buduće poslove za sebe (ovo se sprovodi uz pomoć testova koji nisu iz seta profesionalne orijentacije, već su specijalizovani za određivanje kompetencija i talenata).

KORISTI OD PROGRAMA „BE4JOB“:

 • Adekvatna priprema za intervju
 • Sticanje osnovnih znanja i veština za razumevanje i primenu ECCM konverzacijske tehnike
 • Prepoznavanje namera i „skrivenih“ pitanja u rečima, glasu i gestovima osobe koja te intervjuiše
 • Prepoznavanje potreba osobe koja te intervjuiše na osnovu onoga što ona misli ili oseća
 • Brzo usklađivanje sopstvenih argumenata sa argumentima osobe koja te intervjuiše
 • Ušteda vremena u komunikaciji sa osobom koja te intervjuiše
 • Sticanje veština davanja „pravih“ odgovora, aktivnog slušanja i „gledanja“ postavljenih pitanja
 • Osvešćivanje značaja adekvatnog sagledavanja mikroekspresija i govora tela u poslovnom kontekstu
 • Pronalaženje posla koji ti najviše “leži”

 ZAŠTO PROGRAM „BE4JOB“?

 • Rezultati napretka u učenju, kao i u sticanju i primeni veština su merljivi (ulazni i izlazni test, koji meri nivo znanja i veština pre i nakon programa)
 • Dokazano i potvrđeno uvećava koeficijent emocionalne inteligencije od 3 do 20% (MSCEIT test)
 • Follow-up programa (coaching, consulting, mentorski rad, tailor-made napredne obuke)
 • Daje preporuke za buduće poslove i pozicije u okviru poslova u skladu sa talentima i trenutnim kompetencijama
 • Unapređuje veštine komunikacije i prezentacije

U saradnji sa Časopisom InterFON Centar za mikroekspresije i govor tela “Partner Team“ odobrava 20%popusta za sve čitaoce.

Za više informacija o programu, terminima realizacije i cenama: be4job@mikroekspresije.com

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *