Nagrađujemo vas sa 2×2 karte za predstavu “Demagog”!

Bitef teatar vas nagrađuje sa 2×2 karte za predstavu „Demagog” koja se izvodi u okviru „Nedelje savremenog cirkusa”.

Predstava je susret savremenog plesača i savremenog cirkuskog izvođača, na skliskom terenu koji usvajamo kao neutralni ili podjednako pripadajući: Slepstik.

Čovek sa ovčijom kožom i čovek sa vučijom kožom. Smicalice koje čine i koje im se čine, navode ih da se preoblače, menjaju, transformišu. Snalaze se u zahtevnom svetu. Povremeno, neko od njih se popne na stolicu i ispusti odgovarajuću onamatopeju kojim izražava svoje slaganje ili neslaganje.

Vuk strašno propagira kulturu jer njom pasivizira ovce.

Ovca propagira kulturu, stoički, apelujući na vuka da napusti svoju ćud.

Sada su vučja koža i ovčija koža prostirke. Jedan od izvođača drži ideološki govor, poziva na preuređenje odnosa. Zatim gledamo ilustraciju tog preuređenja i novih odnosa, izvedenu u slepstik maniru. Potom drugi izvođač predlaže (nezadovoljan pređašnjim) novo rešenje, izlažući novu ideološku slepstik matricu. I tako u nedogled.

Svi ti govori i propozicije, ili bar većina, nešto otkrivaju i nešto sakrivaju o svetu.

Tu je motiv za slepstik, motiv različitih interpretacija, zabune, skrivenih agendi. Cenzure i tabui, slobode i navike. Postupci izvođača koji se trude da ostvare svoj interes u okviru zadatog modela ponašanja, dovode do krize. Kriza je kondenzovani sukob interesa, destilat drame (tragedije), u našem slučaju obrađene kroz slepstik, ne da bi se po svaku cenu izazvao smeh, već da bi se otužnost demagogije (zabašurivanja totaliteta u ime partikularizacije opšteg) plastično predstavila.

Kroz slepilo za drugog, kroz viđenje drugog kao poluge, kao oruđa, pomaljaju se zbačene kože i svrbe.

Tu, na kori od banane, spuštenih pantalona, virimo jedan drugom u džep: koliko tu/tamo može da stane; može li da se prelije, kockica hleba ili mrvica sreće… Samo da onaj drugi poveruje u naše najbolje namere. Zamotuljak smeha se uklupčava, žvaćimo s razumevanjem otpletene mirisne kolačiće sudbine.

Produkcija: Cirkusfera i Bitef teatar

Autori i izvođači: Milan Manić i Dušan Murić

Bitef teatar nagrađuje vas sa 2×2 karte za predstavu „Demagog” koja je na repertoaru 28.4. od 20h. Za učešće u nagradnoj igri je potrebno da u komentaru ovog posta na našoj Facebook stranici date tačan odgovor do 20 časova kada ćemo uz pomoć sajta https://www.random.org/ proglasiti dobitnike.

Nagradno pitanje glasi: Kako se zove manifestacija u okviru koje se izvodi predstava Demagog”?

Srećno!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *