Obrazovanje u budućnosti

U narednih nekoliko godina trebalo bi da dobro promislimo o konceptu obrazovanja, počevši od školskog sistema, pa sve do vrednosti diplome u društvu. Neke od najaktivnijih svetskih kompanija koje se bave inovacijama u obrazovanju došle do određenih predviđanja u vezi sa dešavanjima u učionici budućnosti.

Učenici će biti u interakciji

Zašto današnje učionice izgledaju gotovo isto kao one od pre 30 godina?Izmene su malobrojne i najčešće su to  moderne table i digitalne umesto pisanih beležaka. Škola je jedna od institucija modernog života koja nije doživela radikalne promene koje se odnose na razvoj tehnologije. Nisu u pitanju samo računari u učionicama, već i sam seizmički pokret u načinu izvođenja nastave. Tehnologija menja svet, stvari čini lakšim, a znanje dostupnijim.
Predviđa se da će korišćenje tehnologije u nastavi napredovati ka individualizaciji nastavnih instrukcija. Učenici zahvaljujući tome mogu da posegnu za znanjem i izvan zidova učionice i da stupe u kontakt sa drugim učenicima, nastavnicima, naučnicima, stručnjacima, autorima i da razmene saznanja sa njima. Neko od tih učenika, koji su odrasli okruženi tehnološkim dostignućima, postaće i sami nastavnici, svesni pokreta i promena koje tehnologija uvodi u proces nastave.

2 (1)

Uspeh tehnologije će i dalje počivati na veštim i sposobnim nastavnicima

Možda ćemo već od 2020. slati decu u školu automobilima kojima nije potreban vozač, ali to ne znači da će ih u školi čekati nastavnik avatar, ni da će testove raditi preko drona.Potrebe obrazovanja dovešće do toga da se tehnologija koristi racionalno umesto da ometa proces edukacije. Umesto da jednostavno deci damo još tablet računar, obrazovna tehnologija će naći najbolji način da dopuni učenje.
Uporedo s napredovanjem tehnologije, njene granice će postajati jasnije. Online sadržaj nije svemogući lek za obrazovna pitanja, ali može da pomogne u građenju pristupa novim veštinama i znanjima. Taj uticaj je još  veći kad se upotpuni nastavnim programom i programiranjem koje vodi stručno nastavno osoblje. Ljudski faktor je uvek važan.

Drugačije ćemo ceniti diplomu

Sistem će morati da pretrpi neke promene i da se usmeri na razvoj kompetencija i na razvoj kolektivnog i kompetitivnog duha kod učenika. Nastavno osoblje koje radi u okviru visokog obrazovanja moraće da poradi na kreativnom pristupu programu i gradivu, kako bi se lakše prilagodili budućem radnom zadatku i okruženju.
Danas su stečene diplome potvrda o prethodnom školovanju i učenju. Ali, u najvećem broju slučajeva te diplome potvrđuju samo  koliko je godina provedeno u školskim klupama. Kako za zaposlene, tako i za one koji traže posao, provera kompetencija i testiranje određenih veština i sposobnosti postaće uobičajena procedura u odabiru radne snage.Tehnološki dodaci će takođe doprineti ovim promenama. Studenti i učenici moći će da razviju širi spektar željenih poslova i da se susretnu sa izazovima iz stvarnog sveta i pronalaze rešenja za njih.

3 (1)

Učenici će imati pravo glasa

Na osnovu kratke ankete sprovedene u školskim menzama, dobijaju se odgovori druge strane, možemo da zaključimo kakva je reakcija korisnika. Na pitanje da li im se dopada hrana i šta misle o njoj, deca su iskreno odgovarala :,,Da li zaista mislite da je ovo spremao neko ko me poštuje?’’
Učenici su njihove mušterije i ako se ne osećaju ispoštovano i saslušano, neće se odlučiti za neke zdravije izbore koje kompanija pruža u okviru programa ishrane. Važno je tretirati ih kao sve druge mušterije i pre svega, kao ljude koji imaju stav i mišljenje.Učenici i njihove porodice treba da postanu centar organizacije na način na koji to do sada nismo videli. Tradicionalno obrazovanje je zastarelo, oporo: Sedi i uči, budi miran, ne postavljaj pitanja. Ima tu još dosta prostora za inovacije i promene.

Nastavno osoblje i institucije će morati da se prilagode

Sam koren obrazovanja moraćeda se prilagodi potrebama na tržištu rada i da ispoštuje učenika i globalne potrebe. Treba obratiti pažnju na svet koji se menja. Smatra se da će do 2100. više od polovine svetske populacije živeti u Indiji, Africi ili Kini. Zbog toga će se oblici obrazovanja više prilagođavati njima nego drugim delovima sveta. Potražnja na tržištu, kao i pitanja koja se tiču urbanizacije i rasta populacije, promeniće centar nastavnih potreba.
Za sve vrste škola neće samo nastavni program biti glavno i osnovno sredstvo diferencijacije, već će se razlikovati prema tome kako uspevaju da koordiniraju sa zahtevnim potrebama tržišta i kako ih oblikuju u jedinstven komplet znanja koja nude učenicima i diplomcima.
Svaka profesija se suočava sa promenama i inovacijama zahvaljujući tehnološkim dostignućima. Što se obrazovanja tiče, ono se većim delom realizuje kao kada su današnji profesori i sami bili učenici. Počinje da se menja, ali su te izmene veoma spore. Formiranje svestranih ljudi budućnosti uspešno je samo ako se danas posvetimo obrazovanju dece koja će živeti u tom budućem svetu.

4 (1)

Školstvo mora biti takvo da ono što nudi, uzima kao dragoceni dar, a ne da bude odbojna obaveza. (Albert Ajnštajn)
Investiranje u znanje plaća najbolju ratu.
(Bendžamin Frenklin)
Glavna svrha obrazovanja je da prazan um zameni otvorenim.
(Malkom Forbs)

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *