Feel the Difference – Oseti razliku

Regionalni dijalekt podrazumeva lingvistički varijetet jednog jezika koji koriste ljudi koji žive u određenoj geografskoj oblasti.

Regionalni dijalekt obuhvata razlike u izgovoru i pisanju reči, vokabularu ili gramatici u odnosu na neki drugi regionalni varijetet ili standardni jezik. Svaki obrazovani govornik engleskog jezika koristi standardni engleski jezik, što je takođe dijalekt, a postoji i nestandardni.

Engleski jezik na širokim prostranstvima na kojima se govori kao prvi jezik obuhvata nekoliko regionalnih dijalekata koji se međusobno često razlikuju u mnogim aspektima. Različiti govornici za predmete i pojave koje ih okružuju koriste svoje, regionalne ili lokalne reči i tako regionalni varijeteti i nastaju.

Često kombinacija razlika u izgovoru i upotreba različitih reči čini da jedan regionalni varijetet bude potpuno nerazumljiv drugim govornicima istog jezika, ili čak da jedna reč u jednom varijetetu zvuči kao druga reč u drugom varijetetu.

Najčešća podela engleskog jezika po kriterijumu regije je na engleski koji se govori u Velikoj Britaniji (BrE) i engleski koji se govori u Severnoj Americi (AmE).

Razlike među njima se na fonološkom nivou mogu uočiti u izgovoru određenih vokala.

U gramatici, među njima postoji svega nekoliko razlika.

Obično su reči jednostavnije napisane u AmE.Engleski 1

 • Ukus je flavour u BrE i flavor u AmE.
 • Snaga ili energija je u BrE vigour, ali u AmE vigor.
 • Omiljen je favourite u BrE i favorite u AmE.
 • Ponašanje je behaviour (BrE) i behavior (AmE).
 • Katalog i prolog su u BrE catalogue i prologue, a u AmE catalog i prolog.
 • Aluminijum se u BrE piše aluminium, a u AmE aluminum.
 • Nacrt je draught u BrE i draft u AmE.
 • Nakit je jewellery (BrE) i jewelry (AmE).
 • Program je programme u BrE i program u AmE.
 • Avion je aeroplane u BrE i airplane u AmE.
 • Mama je mum u BrE i mom u AmE.
 • U BrE first floor (prvi sprat) je second floor u AmE (drugi sprat), a ground floor u BrE (prizemlje) je first floor u AmE.

Često se glagoli u AmE pišu sa –ze na kraju, a sa –se u BrE.

Tako imamo analyze, organize, paralyze, realize (AmE) i analyse, organise, paralyse i realise (BrE).

Engleski 2

Najočiglednije razlike između ova dva varijeteta su u vokabularu.

BrE AmE
stan flat apartment
taksi taxi cab
konzerva tin can
bombone sweet candy
čips crisps chips
orman wardrobe closet
kolačić biscuit cookie
kukuruz maize corn
pelena nappy diaper
zavese curtains drapes
radno odelo dungarees overalls
lift lift elevator
gumica za brisanje rubber eraser
jesen autumn fall
slavina tap faucet
baterijska lampa torch flashlight
pomfrit chips fries
đubre rubbish garbage
benzin petrol gasoline
autoput motorway highway
hauba bonnet hood
žele jelly jello
registarska tablica number plate license plate
red queue line
poslati poštom post mail
film film movie
pidžama pyjamas pajamas
pantalone trousers pants
selotejp Sellotape Scotch tape
trotoar pavement sidewalk
patike trainers sneakers
fudbal football soccer
šporet cooker stove
podzemna železnica underground subway
guma tyre tire
kamion lorry truck
gepek boot trunk
odmor holiday vacation
prsluk waistcoat vest
brisači na kolima windscreen wiper windshield wiper
dvorište garden yard/lawn
rajsferšlus zip zipper
cucla dummy pacifier
tašna bag/handbag purse
novčanik purse wallet
hulahopke tights pantyhose
tregeri braces suspenders
smoking dinner jacket tuxedo
patlidžan aubergine eggplant
barmen barman bartender
kada bath bathtub
šećerna vuna candy floss cotton candy
prikolica caravan trailer
paukova mreža cobweb spiderweb
kolevka cot crib
tikvica courgette zucchini
igra dame draughts checkers
kondukter guard (on a train) conductor
hokej na travi hockey field hockey
ocena mark grade
mleveno meso mince (meat) ground beef
kerozin paraffin kerosene
kolica za bebe pram baby carriage
podzemni prolaz subway underpass
poštanski broj post code zip code
pešački prelaz pedestrian crossing crosswalk
zauzet telefon engaged (phone) busy
lud mad crazy
ljut angry mad
parking car park parking lot
železnička pruga railway railroad
račun bill check
bioskop cinema movie theatre

 Jedna od razlika između ova dva varijeteta koja se često navodi je prefinjenost u izražavanju, koja je karakteristična za BrE. Pravilo u BrE je: što više reči koristite, vaša molba će zvučati finije.

Engleski 3Izvori slika: www.gotmesh.org; www.dailymail.co.uk; www.emmabecciu.files.wordpress.com ; www.one-europe.info

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *