Terorizam Albanske nacionalne armije

Teroristički napadi su deo svakodnevnice. Skoro da nema dana da putem medija ne čujemo za neki novi napad koji se desio u svetu. Mete su uglavnom civili, a teroristi se bore za ostvarenje sopstvenih političkih ciljeva koristeći se najbrutalnijim sredstvom – ubistvom. Prostor Balkana, a sa njim i Srbija, nisu lišeni ovih napada.

Uz veliku podršku iz inostranstva, što u moralnom što u materijalnom smislu, mnoge terorističke organizacije dugo su vršile napade na ovim prostorima. Svim tim orgnizacijama cilj je ostao suštinski isti – odvojiti delove teritorije od država kojima pripadaju i pripojiti ih sebi, sve u cilju stvaranja takozvane „Velika Albanije“. Svedoci smo konstantnog pritiska koji terorističke organizacije vrše sa ciljem da se ovo učini i sa delom teritorije Republike Srbije, autonomnom pokrajinom Kosovom i Metohijom. Jedna od mnogih terorističkih organizacija koja je ostala aktivna do danas jeste Albanska nacionalna armija (ANA).

Ideja o stvaranju „Velika Albanije“ ili stvaranja unitarne države na svim prostorima na kojima žive Albanci na Balkanu nastale je 1878. godine na skupu u Prizrenu koji je nazvan „Prizrenska liga“. Stvarajući Veliku Albaniju, oni su u planu imali pripajanje delova teritorije više balkanskih država, među koje spada i deo teritorije Srbije. Za ostvarenje ovog plana ponuđena im je pomoć od strane Turaka. Svi viđeni ljudi muslimanske veroispovesti na tom sastanku složili su se da ovaj plan treba ostvariti pod pokroviteljstvom Osmanlijskog carstva koje je u to vreme bilo prisutno na prostoru Balkana.

SLIKA 1 (1)
Zgrada u kojoj je osnovana Prizrenska liga

Turci su ovu situaciju iskoristili obećavši Albancima stvaranje njihove „velike“ države, a zauzvrat imali su plan da iskoriste albanske snage u borbama koje su vodili. Međutim, Osmanlijsko carstvo nije održalo svoje obećanje ne imavši snage da se izbori za opstanak na Balkanu, a Albanci su samo zamenili pokrovitelje u ostvarivanju svoje ideje.
Sledeći zaštitnik bila im je Austrougraska. Velike evropske sile stvorile su albansku državu 1912. godine, a godinu dana nakon toga, znajući kakve ciljeve Albanci na Balkanu imaju, Austrougarska ih je naoružala i time ih pomogla u dizanju pobune protiv Kraljevine Srbije. Srećom, srpska vojska je uspela da protera albanske oružane snage sa svoje teritorije. Nakon toga, italijansku podršku Albanci su dobili po osnivanju „Komiteta za nacionalno oslobođenje Kosova“ 1918. godine, a odredi koji su delovali u okviru ovog komiteta priključeni su tokom Drugog svetskog rata 21. SS diviziji pod nazivom „Skenderbeg“. Ova divizija je izvršila mnoga zverstva nad civilnim stanovništvom na prostoru Kosova i Metohije.

Muslimanske SS divizije
Muslimanske SS divizije

Istorijski gledano, nije moguće definisati delovanje mnogih organizacija u prošlosti kao terorizam na osnovu odredbi krivičnog zakonika ili međunarodnog prava jer ovo krivično delo u to vreme nije ni postojalo, ali ideja koju su ove grupacije sprovodile svakako jeste separatistička. S obzriom na to da su Albanci živeli na prostoru Makedonije, Crne Gore, Grčke i Srbije, aktivnosti su sprovođene na teritorijama sve četiri države. Međutim, pošto ideja o stvaranju Velike Albanije nije nestala, a Albanci i danas žive na istim prostorima, najintenzivnije borbe u proteklih 20 godina vode se na teritoriji Srbije i Makedonije.

Već pomenuta Albanska nacionalna armija nastala je 1999. godine sa idejom da ujedini delovanje svih albanskih separatista na prostoru Balkana. Uspela je da postane krovna organizacija Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Oslobodilačke nacionalne armije (ONA), Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca (OVPMB) i Oslobodilačke vojske istočnog Kosova (OVIK). Proglašena je za terorističku organizaciju 2003. godine od strane UNMIK-a nakon miniranja železničkog mosta kod Ložana, u blizini Kosovske Mitrovice. Od tog trenutka gubi međunarodni kredibilitet u borbi koju sama naziva borbom za „slobodu“ i time većina njenih članova biva stavljena na međunarodne poternice, kao i poternice Republike Srbije.

Ova teroristička organizacija vršila je sporadične napade na civile, međunarodne snage bezbednosti i snage bezbednosti Republike Srbije sa ciljem da ih zastraši i protera sa prostora Kosova i Metohije. S obzirom na to da se služi političkim kontaktima jer iza sebe ima nekoliko političkih stranaka i pokreta, počevši od Fronta za nacionalno ujedinjenje Albanaca koji predstavlja najviše političko telo u strukturi funkcionisanja same ANA-e, preko Nacionalnog pokreta za Kosova, do Demokratske partije Kosova, jasna je politička pozadina koju ona ima i koju vrlo vešto koristi u svojoj borbi. Ona praktično predstavlja oružanu formaciju koja ostvaruje ciljeve političkih frakcija, a zauzvrat biva zaštićena putem kontakata koje te političke frakcije imaju. Finansira se iz stranih i domaćih fondova, kao i od organizovanog kriminala koji je sveprisutan na prostoru Kosova i Metohije, a kojim koordiniraju Albanci. Materijalna pomoć stiže im sa različitih strana u obliku opreme i oružja, a latentnu, ali jako često i otvorenu podršku daje im upravo Albanija.

Prema dokazima koji su prikupljeni u međunarodnim istragama, bliski saradnici Osame bin Ladena su bili prisutni na ovom prostoru radi obučavanja mladih terorista. Što se tiče ljudstva, većina njenih pripadnika poznata je odavno Interpolu i MUP-u Srbije, i većina njih su bivši pripadnici neke od gorenavedenih terorističkih organizacija. Oni su rodbinskim, poslovnim i političkim vezama povezani sa današnjom političkom strukturom na Kosovu i Metohiji koja ih štiti i omogućava im normalno funkcionisanje. Moć koju ove organizacije imaju najbolje pokazuje primer da se preko postojećih kontakata u inostranstvu njihovi članovi koji se nalaze na međunarodnim poternicama slobodno kreću preko teritorija stranih država, a štite ih mafijaški karteli širom Evrope. Saradnja i bliske veze između narko kartela i terorističkih organizacija dokazane su više puta u toku međunarodnih, ali i istraga koje je vršio MUP Srbije.

Terorističke organizacije uspele su da proteraju svojim delovanjem veliki broj civila sa prostora Kosova i Metohije, i neće odustati sve dok ne pripoje našu teritoriju svojoj državi. Inače, ideja o stvaranju Velike Albanije pretočena je u zvaničan dokument koji je izdala Albanska akademija nauka pod nazivom „Platforma za rešavanje albanskog nacionalog pitanja“ .

ANA se u proteklih nekoliko godina oglašavala nekoliko puta. Pojavila se 2011. sa saopštenjem da će biti primorana da reaguje jer vlada samoproglašene države Kosovo nije oformila vojne snage što ona smatra velikim propustom. Zatim je 2013. godine najavila formiranje specijalnih jedinica „Kobre“ koja će reagovati zbog „pokušaja odvajanja dela teritorije Republike Kosovo“ i zbog uklanjanja spomenika poginulim borcima OVPMB u Preševu. U oktobru 2014. vrata manastira Visoki Dečani su ispisana skraćenicama Islamske države i Albanske nacionalne armije. Pre nekoliko dana ANA je u javnost izašla sa saopštenjem da će biti prinuđena da reaguje ukoliko albanska strana ne povuče potpis sa briselskog sporazuma kojim je omogućeno stvaranje zajednice srpskih opština na severu Kosova.

Iako je delovanje drastično smanjeno u poslednje vreme i zasniva se samo na pretnjama, postojanje ANA-e kao terorističke organizacije ne može se opovrgnuti. Reč je o organizaciji koja na sve načine pokušava da sprovede svoje separatističke ideje na teritoriji Srbije i koja neće odustati dok to ne ispuni. Republika Srbija bi trebalo da odreaguje na pravi način i spreči napade koje je ANA najavila.

Izvori fotografija: www.jadovno.com; www.wikipedia.org

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *