Tajne Sunčevog sistema

Merkur zbog svoje specifičnosti ima najzanimljivije zore i sutone od svih planeta. Naime, na ovoj planeti, najbližoj Suncu, dan je duži od godine, zbog neobične pojave da je njena rotacija sporija od revolucije (napravi krug oko svoje ose za 116 dana, dok obiđe oko Sunca za 88 dana). Zbog ovoga, uprkos nedostatku boja (jer je nebo na Merkuru crno i nema oblaka), kretanje Sunca je jedinstveno, povećava se dok se kreće po nebu, iznenada se vraća unazad i zalazi. Varijacije u temperaturama na ovoj planeti su veoma velike, od  -173 °C do +427 °C.

slika1

Na Veneri dan takođe traje duže od godine, a odlika ove planete su mnoštvo vulkana i moguća velika vulkanska aktivnost, za koju se pretpostavlja da izaziva stalna atmosferska pražnjenja, dok se kiša pojavljuje samo u obliku sumporne kiseline. Venera je i najtoplija planeta Sunčevog sistema (sa temperaturama preko 450°C), zbog gustih oblaka i velike količine ugljen-dioksida koji dominira u atmosferi i izaziva efekat staklene bašte.

slika2

Površinom Marsa dominira najveći kanjon u Sunčevom sistemu, koji je deset puta duži (4 000 km) i sedam puta širi i dublji od najvećeg kanjona na Zemlji, obuhvatajući četvrtinu obima ove susedne planete. Na Marsu nema površinskih tečnih voda, već je ona u obliku leda na polovima ove planete, kao i ispod površine. Mars ima neke površinske karakteristike slične Zemlji, kao što su planinski venci i doline, a krase ga i najveće dine, najviša planina (vulkan) i najdublji kanjon.

slika3

Po zapremini, masi (čak dva i po puta većoj od zbira masa svih ostalih planeta) i površini ubedljivo vodeća planeta Sunčevog sistema je Jupiter. Ovom planetom duvaju vetrovi brzine preko 600 km/h, jedna oluja besni već više od četiri veka, dok su atmosferska pražnjenja moguće i do hiljadu puta jača nego na Zemlji. Najpoznatiji Jupiterovi sateliti su podjednako zanimljivi – Io je vulkanski najaktivnije telo solarnog sistema, za Evropu se pretpostavlja da ima impresivni podzemni okean, Ganimed je najveći satelit u sistemu, dok Kalisto sadrži najstarije površinske materijale.

slika 4

Sem veličanstvenih prstenova koji krase Saturn, ova planeta je takođe dom najjačih vetrova solarnog sistema – oni na Saturnu dostižu brzine od 1 800 km/h, i prouzrokuju periodične oluje na otprilike 30 godina. Jedan od najzanimljivijih Saturnovih satelita je Enceladus, kojim dominiraju visoki vodoskoci ledene prašine, čak i do nekoliko stotina kilometara u vasionu, što je posledica izuzetno slabe gravitacije. Zbog odsustva vazduha ne postoje zvukovi, sem vibracija tla, a veruje se da se ispod površine ovog nebeskog tela krije i neki oblik života.

slika5

Najhladnija planeta solarnog sistema, Uran, jedinstven je po načinu rotacije – naime, on rotira sa strane, zbog velikog nagiba u odnosu na ravan Sunca. Ovakav položaj planete uzrokuje da, iako dan (odnosno jedna rotacija) na Uranu traje 17 sati, na njegovom polu traje čak 42 zemaljske godine.

Neptunom dominiraju, slično kao na Jupiteru i Saturnu, uragani masivne jačine. Kako godina na Neptunu traje skoro 165 zemaljskih godina, ova planeta još nije obišla krug oko Sunca od kako je otkrivena pre više od veka i po.

slika6

Izvor fotografija: https://www.nasa.gov/

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *