Zapošljavanje i ljudski resursi

S obzirom na to da živimo u svetu koji se brzo razvija i konstantno menja, a da je ovaj vek proglašen vekom znanja, praćenje savremenih društvenih tokova i stalno usavršavanje i usvajanje veština je neophodno da bi se što bolje snašli kako na ličnom tako i profesionalnom planu. Znanje koje se stiče formalnim obrazovanjem vrlo često nije dovoljno da bi se odgovorilo na izazove koje postavlja savremeno društvo. Znanje je u XXI veku postalo osnovna pokretačka snaga društva i važan preduslov ekonomskog napretka. Upravo na osnovu znanja kao glavnog faktora razvoja države se dele na bogate i siromašne, razvijene odnosno nerazvijene. Najbolji primeri za to SAD i Kina koje izdvajaju ogromna sredstva za obrazovanje ljudi zahvaljujući kojima oni na najbolji način odgovaraju na potrebe savremenog poslovnog okruženja.

S tim u vezi, osnovni resurs svake poslovne organizacije čine ljudi, skup znanja, sposobnosti i veština koje poseduju i zahvaljujući kojima ispunjavaju zacrtane organizacione ciljeve. Zaposleni predstavljaju dragocen resurs svake kompanije. Ljudski resursi poseduju znanje koje je neophodno za obavljanje svih funkcija u kompaniji od proizvodnje robe i usluga, kontrole kvaliteta, plasiranja proizvoda na tržištu, upravljanje finansijama, utvrđivanje strategije, ciljeva i planova razvoja kompanije, itd. Spoj njihove kreativnosti, inovativnosti, informisanosti, motivisanosti ih izdvaja od ostalih i čini jednu takvu kompaniju prepoznatljivom, uspešnijom ili manje uspešnom. Slobodno se može reći da je jedna kompanija velika i uspešna onoliko koliko su veliki i uspešni ljudi koji je čine.

HumanResourcesTabloid

Zapošljavanje odgovarajućih kandidata koji skupom svojih znanja, veština ali i ličnih osobina odgovaraju zahtevima određene kompanije predstavlja važan deo upravljanja ljudskim resursima. Od dobre procene i odabira kandidata u procesu selekcije zavisi koliko dobro će posao biti odrađen, a samim tim i kako će se kompanija pozicionirati. Svrha sektora za ljudske resurse u svakoj kompaniji jeste ne samo da odabere najbolje i najkvalifikovanije kandidate, već i da  motiviše i poboljša njihov rad na svaki mogući način. Osim toga, kompanije moraju da utiču ina obrazovanje i konstantno usavršavanje zaposlenih kako bi podstakli bolji rad i uspešnije rezultate.

U današnje vreme oštre konkurencije, posedovanje određenih znanja i veština je krucijalno za očuvanje radnog mesta.Usložnjavanje poslovnih procesa zahteva od zaposlenih posedovanje širokog spektra veština, što ranije nije bio slučaj. Posedovanje tih istih veština čini nas konkurentnijim i pruža veće šanse i mogućnosti za pronalazak posla. Stalno usavršavanje nameće se i kao potreba za održavanjem kompetencija i čuvanje radnog mesta.Potreba za stalnim obučavanjem nije nastala samo od sebe već pod uticajem tehnologija, zahvaljujući kojima je došlo i do pojave novih zanimanja (naročito u oblasti informacionih tehnologija).

Praćenje savremenih društvenih tokova je važno za razvoj svakog pojedinca. Značaj razvoja zaposlenih, kao jednog od glavnih faktora uspešnosti, prepoznaju i same kompanije koje izdvajaju sredstva za njihovo usavršavanje, obuku u cilju povećanja profitabilnosti i maksimizacije potencijala.

U ovom sažetom eseju poseban akcenat je stavljen na potrebu za konstantnim usavršavanjem zaposlenih, jer se smatra da savremeno okruženje to nameće, a rezultati ovakve investicije su povećanje organizacijske dobiti i uspešnije pozicioniranje na tržištu u odnosu na konkurenciju.

Jelena Protić

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *