Gde putuješ ovog proleća?

Stručni kursevi za studente tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa Evrope u okviru svog univerziteta organizuje stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti.

Kursevi traju od 7 do 14 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina i večernja druženja. Sadržaj kursa je unapred određen, tako da svaki student može, osim destinacije, da izabere i temu koja odgovara njegovoj struci i aplicira. Studenti koji žele da se prijave za kurs moraju da naprave nalog na internet stranici www.best.eu.org.

Na istoj internet stranici nalazi se spisak svih gradova u kojima se kursevi održavaju, kao i njihove teme. Popunjavanjem aplikacionog formulara i pisanjem motivacionog pisma na engleskom jeziku studenti se prijavljuju za odabrani kurs. Mogućnost učestvovanja na jednom kursu ima najviše 22 studenta iz svih gradova Evrope u kojima postoji lokalna BEST grupa.

BEST spring courses squareNajbitniji kriterijum prilikom odabira kandidata je dobro napisano motivaciono pismo, u kome bi student trebalo da napiše zašto želi da se prijavi baš za taj kurs. Priliku da se prijave imaju studenti sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu:

TMF, ETF, FON, RGF, Građevinski, Arhitektonski, Mašinski, Matematički, Fizički, Biološki, Hemijski, Fakultet za fizičku hemiju, Šumarski, Poljoprivredni, Geografski, Saobraćajni i Tehnički fakultet u Boru.

Prijave traju do 29. novembra!

Nivo studija nije relevantan, potrebno je osnovno znanje engleskog jezika.

Za više informacija o seminarima i prijavama posetite: http://best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

Ili kontaktirajte BEST Beograd na e-mail: beograd@best.eu.org

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *