Hands-On radionice na FON-u

Obaveštavamo studente FON-a da u petak, 20. novembra Katedra za elektronsko poslovanje organizuje besplatan Hands-On na temu “Verzionisanje koda – Git i GitHub”. Ovu radionicu pripremaju i drže Daniel Kostić i Stefan Vujović. Sadržaj radionice obuhvata: osnovne komande u Terminalu (Windows); Git (Ključni koncepti i komande, wd, repo, commit, branch, merge); GitHub (Sinhronizacija lokalnog i udaljenog repo-a); konflikti.

Hands-On događaji su radionice na kojima studenti imaju priliku da steknu savremena praktična znanja i da ih kasnije primenjuju u radu. Studenti će dobiti zadatke koje treba da reše, ali i materijal na osnovu kojeg će moći da pronađu rešenja. Naravno, predavač pomaže u pronalasku rešenja i dodatno objašnjava nejasne detalje. Radionice traju 45 minuta i biće organizovane u nekoliko termina istog dana, kako bi što veći broj studenata mogao da učestvuje.

Teme koje će biti obrađivane u okviru narednih radionica obuhvataju: HTML, CSS, JQuery, PHP, Cloud Computing, softverski definisane mreže, Raspberry Pi, NodeJS, Twitter API, i brojne druge. Radionice se organizuju svakog petka u sali 304 u nekoliko vezanih termina počevši od 16h. U zavisnosti od broja prijavljenih studenata, biće određen broj termina u trajanju od 45 minuta. Scenario: jedna grupa od 12 studenata prisustvuje radionici u prvom terminu (16:00-16:45), zatim sledeća grupa sluša u drugom terminu (17:00-17:45), itd.

Za učešće na radionicama obavezna je prijava preko sajta handson.elab.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *