Čarls Darvin – utemeljitelj teorije o revoluciji

Čarls Darvin je rođen 1809. godine u mestu Šruzberi u Engleskoj, kao peto dete ugledne i bogate porodice. Godine 1825. upisao je medicinu na Univerzitetu u Edinburgu. Međutim, predavanja mu nisu bila interesantna, pa je zapostavljao studije i kasnije se prebacio na Kembridž da se školuje za sveštenika Engleske crkve. Darvin nije bio veoma dobar student, ali je pokazivao veliki interes za prirodne nauke. Za vreme studija se upoznao sa Džonom Henslouom i Adamom Sendžvikom, pod čijim uticajem je počeo da izučava geologiju.

Po završetku studija, 1831. godine, pridružio se petogodišnjoj naučnoj ekspediciji brodom „HMS Beagle“. Većinu tog putovanja proveo je na kopnu, posmatrajući raznolikost i geološke odlike živog sveta koji je zatekao. U to vreme, većina geologa je zastupala teoriju da se različite vrste živog sveta razvijaju nezavisno jedna od druge i da je svaka prethodna vrsta uništena prirodnom katastrofom. Tu teoriju je pobio engleski geolog Čarls Lajel, utvrdivši da se zemljina površina stalno menja delovanjem prirodnih sila, što dovodi i do promena biljnog i životinjskog sveta. Darvinova otkrića su se velikim delom poklapala sa Lajelovim i potvrdila teoriju da su fosili koje je pronašao na putovanju zapravo ostaci životinja koje su tu živele pre nekoliko hiljada godina.

Pored toga, Darvin je uočio da između različitih vrsta postoje veze. Do tog zaključka je došao primetivši da na različitim kontinentima i ostrvima koja je posetio postoje vrste koje su blisko povezane, ali se po strukturi ili prehrambenim navikama razlikuju.

slika1

Tokom putovanja je beležio sva svoja zapažanja i otkrića, koja je zatim objavio u delu „Beleške o transmutaciji vrsta“. Tu se nalazi i prvi crtež njegovog evolucionog drveta kojim je pokušao da objasni veze između svih živih bića. Godine 1838. objavio je svoju teoriju evolucije putem prirodne selekcije. Proveo je dve decenije radeći na toj teoriji, dok je istovremeno drugi naučnik, Alfred Rasel Valas, nezavisno od njega došao do sličnih otkrića.

Svoju teoriju Darvin je u celosti objavio 1859. godine u čuvenoj knjizi „O poreklu vrsta“. Knjiga je za kratak vremenski period šokirala svet i dobila brojne kritike. Neki naučnici su tvrdili da Darvin nema dovoljno dokaza da potkrepi svoje hipoteze, dok su drugi kritikovali njegovu teoriju razvijanja svih vrsta iz jedne. Najoštrije kritike je dobijao od crkve, koja ga je optuživala da poriče uticaj Boga na stvaranje čoveka.

Darvin je do kraja života nastavio da razvija i usavršava svoju teoriju i  da rešava probleme koje je izneo u svom delu. Objavio je još nekoliko knjiga u kojima je dodatno obrazložio svoje hipoteze. U čast njegovom doprinosu nauci sahranjen je u Vestminsterskoj opatiji nakon smrti 1882. godine. 

Danas, 12. februara, obeležava se Darvinov dan u spomen na godišnjicu rođenja Čarlsa Darvina – čoveka koji je postavio temelje moderne teorije evolucije.

Tijana Ninković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *