Internet of Things – budućnost ili sadašnjost?

Internet Of Things predstavlja mrežu fizičkih objekata sa ugrađenim senzorima i softverom, koji preko te mreže mogu da sakupljaju podatke i da ih razmenjuju sa proizvođačima, korisnicima ili drugim povezanim uređajima. IoT omogućava integraciju fizičkog i digitalnog sveta i čini naše okruženje i objekte iz svakodnevnog života „pametnijim“.

U 2011. godini broj povezanih uređaja je premašio ukupan broj ljudi, a predviđa se da će do 2020. godine biti oko 25 milijardi povezanih uređaja. Od pametnih kuća koje se same greju na optimalnu temperaturu kada se vraćate s posla, do senzora koji mere kvalitet vazduha, izvesno je da se ova tehnologija sprema da u potpunosti promeni svakodnevne živote.

slika1

Na koje sve sfere života utiče IoT?

IoT omogućava prikupljanje podataka o kvalitetu vode ili vazduha, saobraćaju, potrošnji električne energije itd., te tako stvara pametne gradove. U Hjustonu postoje senzori i inteligentni sistemi za kontrolu cevi koji pomažu da se reguliše tok i kvalitet vode, te da se lakše identifikuju mogući problemi. Slična tehnologija može naći primenu i u poljoprivredi, za kontrolu navodnjavanja zemljišta.

U Kopenhagenu je polovina uličnih svetiljki zamenjena pametnim LED sijalicama koje pomoću senzora detektuju koje je doba dana i da li trenutno ima prolaznika, na osnovu čega podešavaju količinu svetlosti i na taj način štede električnu energiju.

Evropski istraživački projekat CITI-SENSE radi na mreži preko koje će se pratiti kvalitet vazduha kroz senzore.

Saobraćaj se takođe poboljšava uvođenjem novih IoT tehnologija jer su informacije o tome koji je put najkraći ili na kojem je najmanja gužva lako dostupne korisnicima. 

Pored pametnih gradova, IoT dovodi i do pojave pametnih kuća. Termostati koji automatski podešavaju temperaturu, klima uređaji koji znaju kada ste kod kuće i kada treba da se upale, svetla koja štede električnu energiju tako što se automatski pale i gase u zavisnosti od toga da li se neko nalazi u prostoriji ili ne, uređaji koje možete da isprogramirate da rade šta i kada vi želite, pametni frižideri, rerne, veš mašine – neke su od mnogih prednosti koje nudi IoT. Glavne prednosti pametnih kuća su efikasnost i ekonomičnost.

slika2

Primena IoT tehnologija u maloprodaji može doneti veliku konkurentsku prednost prodavcima, jer povećava efikasnost, poboljšava kvalitet usluge kupcima i otkriva nove načine poslovanja. Jedna od glavnih primena je automatizacija lanca nabavke pomoću sistema koji prate količinu proizvoda na zalihama i automatski naručuju proizvode kada je potrebno. Pored toga, postoje sistemi koji šalju personalizovane digitalne kupone kupcima kada uđu u prodavnicu, kao i senzori za praćenje kvaliteta određenih proizvoda. 

Internet of Things takođe nalazi primenu u vazdušnom saobraćaju, povećava zadovoljstvo i sigurnost putnika i poboljšava performanse. Miami International Airport je dizajnirao aplikaciju koja korisnicima pruža detaljne informacije u zavisnosti od njihove lokacije i potreba, koju je samo u prvom danu instaliralo oko tri hiljade ljudi. General Electric takođe unapređuju vazdušni saobraćaj na inovativan način, ugrađujući senzore u nove motore aviona. U cilju lakšeg pronalaska izgubljenog prtljaga, ugrađivanje senzora u kofere je još jedan trend u kojem start-upovi vide marketinšku priliku.

Kao što vidimo, prednosti IoT tehnologija su zaista velike i imaju potencijal da značajno unaprede skoro sve sfere naših života. Međutim, sigurnost podataka u tako povezanoj mreži predstavlja veliki problem. Informacije koje ti pametni uređaji prikupljaju i razmenjuju nisu dovoljno sigurne, te postoji velika opasnost od hakovanja, posebno kada su u pitanju lični podaci korisnika. U žurbi da se novi povezani uređaji dovedu na tržište, sigurnost i privatnost se često zanemaruju. Ukoliko preduzeća i proizvođači tih uređaja ne uvedu promene koje će eliminisati te nedostatke, rizikuju njihovu zloupotrebu.

Izvori:

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1207/1207.0203.pdf

http://www.cio.com/article/3153446/internet-of-things/top-5-internet-of-things-trends-of-2016.html

http://www.businessinsider.com/

Tijana Ninković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *