Moć podsvesti

Pravo mesto sa kojeg mi upravljamo svojim telom i životom je na nivou ispod svesnog, na nivou koji nazivamo podsvesni um – podsvest. Da biste bolje razumeli kako ovaj nivo uma funkcioniše, uporedićemo um sa kompjuterom, jer kompjuter funkcioniše po istim principima kao naš um. Kada kupite novi kompjuter, potrebno je da instalirate nove programe da biste mogli da ga koristite za ono što vam je potrebno. Dakle, kada ih instalirate, vaš kompjuter radi koristeći te instalirane programe.

slika1

Upravo je to princip po kome radi naš um. Ljudski um je, u stvari, najsavršeniji biološki kompjuter. Kad smo se rodili, naši kompjuteri su bili skoro potpuno prazni, bilo je par osnovnih programa koji pokreću telesne funkcije i to je sve. Svakog dana od tada, mi dodajemo nove programe i pojačavamo postojeće. Osnovno pravilo našeg uma (biološkog kompjutera) je sledeće: on nas uvek održava onakvom osobom kakvom sebe doživljavamo. To kako sebe doživljavamo, to su naši stavovi (programi) koji su nastali kao rezultat naših životnih iskustava.

Podsvest predstavlja mnogo veći deo uma od onog spoljnog. Ona može obraditi milione čulnih informacija svake sekunde i zbog toga sadrži svu našu mudrost, sećanja, iskustva i reakcije. Ovaj nivo uma predstavlja u punom smislu izvor naše kreativnosti, koji pritom skladišti i pokreće sve naše „programe“ automatskog reagovanja i ponašanja koje koristimo u svakodnevnom životu.
Drugim rečima, ovaj nivo uma predstavlja funkciju „autopilota“ koja nam omogućava da radimo više stvari istovremeno, bez potrebe da se koncentrišemo na svaku od njih ponaosob. 

Vožnja automobila je tipičan primer, zato što vožnja podrazumeva mnoštvo manjih operacija – upravljanje svim ručicama i pedalama, ubrzavanje, kočenje, skretanje, itd. Sve te operacije nakon dovoljnog broja ponavljanja postaju potpuno automatske. Tako da, kad rešite da odete negde, sednete u auto, i dok se vozite, vi ne razmišljate o papučicama i ručicama, nego o nekoj stotoj stvari, a auto kao da ide sam, ima autopilota – vas. Ono što ste jednom naučili i usvojili kao svoju automatsku reakciju više nije interesantno za vašu svest.

slika2

Jednom prihvaćena i usvojena ideja postaje program ponašanja. Međutim, kao što ćemo videti, ponekad je potrebno da unapredimo naše stare, zastarele programe ukoliko želimo da promenimo i unapredimo naše živote i jedini način za to je da se pozabavimo našim osećanjima i stavovima o situacijama vezanim za trenutke nastajanja tih programa.

Miloš Mitrović

Slika preuzeta sa sajta www.pinterest.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *