“Izrazi se” – Besplatna škola javnog govora za studente

Udruženje za unapređivanje i razvoj kulture javnog govora „Izražajnost“ uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda organizuje besplatne radionice javnog govora namenjene studentima.

  • Gde?

Biblioteka grada Beograda (Kneza Mihaila 56)

  • Kada?

Od avgusta do oktobra (tačne datume i satnice prijavljeni će dobiti naknadno)

  • Kako?

Slanjem mejla na adresu kulturagovora@izrazajnost.edu.rs. U prijavi je potrebno da napišeš svoje ime i prezime, kontakt telefon i koji fakultet studirate. 

Prijave primamo do 25.7.2018.

U toku procesa obuke učesnici će naučiti:

– Kako da ublaže i umanje strah od nastupa pred publikom;

– Kako da govore na artikulisan, razložan, dinamičan način;

– Kako da vladaju svojim govorom tela i da ga usklađuju sa rečima;

– Kako da ono što izgovaraju bude zanimljivo i slikovito.

Naučena znanja primenjiva su u svim oblastima privatnog i poslovnog života pojedinca, uključujući i polaganje ispita na fakultetu, prilikom razgovora za posao, tokom izlaganja i držanja prezentacije, prilikom nastupa u medijima i u sklopu novih tehnologija.

Udruženje za unapređivanje i razvoj kulture javnog govora „Izražajnost“ okuplja stručnjake iz oblasti javnog nastupa, dikcije, neverbalne komunikacije, psihologije i prezentovanja. Udruženje ima za cilj da edukativnim radionicama ohrabri i osnaži mlade ljude da rade na svojoj izlagačkoj pismenosti i podstakne širu javnost  da više pažnje posveti usmenom izražavanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *