Broj Pi je matematička konstanta sa kojom se đaci susreću već u osnovnoj školi. Svi smo na časovima matematike naučili da on približno iznosti 3,14 i da se koristi u formulama vezanim za krug, na primer za površinu, ali koliko nas se zapravo seća šta broj Pi u stvari predstavljaPročitaj više…