U velikim gradovima često je nemoguće sagledati nebo u svoj njegovoj lepoti, plavo prostranstvo se gubi ispresecano oblicima koje tvore zgrade.   Francuski umetnik Tomas Lamadije inspirisao nas je da posmatramo nebo malo drugačije. Ono više nije ugušeno geometrijskim oblicima, već postaje oslobođeno i otvoreno za nas na jedan novPročitaj više…

Pre svega, podsećamo se mita o Minotauru da bismo prepoznali izmene koje je načinio Borhes u svojoj priči Asterionov dom. U originalnom mitu, kraljica Pasifaja, Minosova žena, zaljubila se u bika. Ta ljubav je bila toliko silovita da je zamolila Dedala da joj napravi veštačku kravu, u koju je ušlaPročitaj više…