Gde god da se pojave, medalje ne izostaju. Ovoga puta studenti Fakulteta organizacionih nauka uzeli su učešće na regionalnom takmičenju „Mini olimpijada iz računovodstva 2013“, koje se održalo 25. maja u Banja Luci, Republika Srpska. Boje FON-a branili su Nikola Zornić, Ognjen Ašković, Anica Božić, Milica Stanković, Milenko Radonić i Marko Baračkov, dok su mentori naših takmičaraPročitaj više…

Današnji, savremeni i stručni radnici nisu radna snaga, oni su kapital“ – ukazao je Peter Drucker još 50-ih godina prošlog veka na ulogu i značaj ljudskog faktora u poslovanju svakog preduzeća. Danas je, takođe, sve veći broj kompanija koje zahvaljujući ljudskim resursima ostvaruju konkurentsku prednost, a ne, recimo, zahvaljujući dostupnostiPročitaj više…