Reč „televizija” je prvi put upotrebljena 1900. godine, na međunarodnom kongresu u Parizu, u delu „Električna televizija”, a u gotovo isto vreme jedan francuski bibliotekar je, grupišući radove koji se odnose na električno prenošenje slike na daljinu, upotrebio isti izraz „televizija“. Iako je ovaj izraz u suštini netačan (budući da je televizijaPročitaj više…