Moje ime je Vojislav Vlahović. U Ameriku sam se prvi put preselio 2009. godine kao senior u “Merritt Island” srednjoj školi koja je bila locirana na malom ostrvu Merritt Island u Floridi. Posle uspešne godine na Floridi, preselio sam se u Kolorado gde su me primili da studiram u njihovoj biznis školi “Leeds”. Danas, ja sam druga godina Univerziteta u Koloradu, “Leeds” škole biznisa.

Pročitaj više…

Priprema Pre nego što konkurišete za ponuđeno radno mesto u nekoj kompaniji, treba prvo da nađete što više podataka o datoj kompaniji u kojoj konkurišete. Pažljivo pročitajte opis, uslove i zahteve za to radno mesto. Nakon toga, objektivno razmotrite lične kvalifikacije. Ako ste sigurni da ćete taj posao odlično obavljati,Pročitaj više…

Prilikom  donošenja bitne odluke ili strategije, moramo se osvrnuti na eksterne i interne faktore koji mogu ugroziti realizaciju našeg rešenja ili izabrane strategije. Postoje mnogobrojni alati i analize kojima možemo da umanjimo rizik od neispunjenja ili odlaganja u sprovođenju predloženog rešenja. U daljem tekstu, naći ćete nekoliko korisnih alata koji se mogu koristiti prilikom analize studije slučaja iz prakse.

Pročitaj više…


Pravo iz Bugarske na prvi EuroBelgrade turnir došla je Kristina Aleksandrova. Studira španski jezik u Sofiji. Kako joj se svideo trodnevni boravak u Beogradu, kakav je studentski život u Bugarskoj, zašto joj je Branislav Ivanović omiljeni srpski sportista. Sve to možete pročitati na našem sajtu.


Pročitaj više…