Zvuči kao jednostavno pitanje, ali je zapravo jedna od najvećih misterija u nauci. U engleskom jeziku postoji izraz „handedness“ – ideja po kojoj je jedna ruka sposobnija od druge za obavljanje određenih zadataka. Ova ideja se vezuje pre svega za ljude, jer kao što znamo, za neku životinju ne možemoPročitaj više…

Idvorski U selu Idvoru, nadomak Pančeva, kao jedno od desetoro dece, rođen je 1854. godine Mihajlo Pupin. Otac Kosta i majka Olimpijada bili su ugledni domaćini, koji su živeli od zemljoradnje i uzgoja stoke. U to vreme, Banat naseljen Srbima je pripadao Austrougarskoj, ali se ova teritorija nalazila u bliziniPročitaj više…

Profesor Dragan Simić, u knjizi „Nauka o bezbednosti“, vojnu strategiju određuje kao upotrebu fizičke sile u konkretnom fizičkom prostoru radi postizanja političkih ciljeva. To znači da politika odlučuje da li će primeniti oružanu silu, koja je samo jedno od niza sredstava kojima država raspolaže u međunarodnim odnosima. O tome kolikoPročitaj više…

Science world je neprofitna organizacija koja ima za cilj da „natera“ mlade ljude da se bave naukom kako bi nauka i tehnološki razvoj postali lideri, kako u pokrajini u kojoj su oni smešteni (Britanska Kolumbija, Kanada), pa tako i širom sveta. Od 2005.godine oni svojim veoma zanimljivim reklama, posterima iPročitaj više…

Ako bismo razmatrali broj zvezda u našoj galaksiji i starost svemira, misao o mogućnosti postojanja civilizacija van naše planete ne bi bila čudna. Do sada ni sa jednom od njih nismo došli u kontakt. Gde su svi oni? Za vreme jednog letnjeg ručka 1950. godine četiri naučnika, Enriko Fermi, EdvardPročitaj više…

Početak misterije Petog decembra 1945. godine pet mornaričkih bombardera je krenulo na rutinski zadatak. Vođa leta je bio iskusan pilot, Karol Tejlor Čarls. Nijedan od pilota nije tražio pomoć niti je bilo javljeno da je loše vreme. Ipak, 27 ljudi je nestalo, uključujući i avion koji je poslat u potragu. Nikad nisu pronađeniPročitaj više…

Genije koji je živeo van svog vremena Bez ikakve sumnje, Nikola Tesla je bio genije koji je živeo van svog vremena.  Govorio je osam jezika, i dok mi jedva zapamtimo naše lozinke za Fejsbuk, on je mogao zapamtiti celu knjigu; dok mi zamišljamo pečenje, on je zamišljao izume koje jePročitaj više…

Milutin Milanković, još jedan ali ne i manje važan naučnik, rođen je 28. maja 1879. u Dalju. Osnovnu školu nije pohađao redovno, stoga je imao privatne profesore i sva četiri razreda položio je u jednoj godini. Po završetku četiri razreda 1889.godine, upisuje se u Realnu gimnaziju u Osijeku. Godine 1896.Pročitaj više…

Među stotinu najistaknutijih srpskih naučnika  na našim prostorima je Ruđer Bošković. Njegov doprinos svetu je brojan. Rođen je u Dubrovniku u brojnoj porodici, tamo je stekao osnovno obrazovanje, i kao svi veliki naučnici pokazivao je veliko interesovanje za obrazovanje I nauku. Sa svojih petnaest godina otišao je u Rim gdePročitaj više…

Ribar, naučnik, putnik, akademik. Ko je zapravo bio? Iza svestrane ličnosti se krilo toliko toga. Njegovo neiscrpno stvaralaštvo puni bibliografije, biografske članke i sadržaje, gradi istoriju jednog čoveka u nacionalnoj, a i svetskoj istoriji. Mihailo Petrović, narodu poznatiji kao Alas, živeo je na vodama sveta i kopnima nauke. Skromna duha,Pročitaj više…