Veoma često se postavlja pitanje: “Možemo li biti srećnije i bolje društvo?” Odgovor bi glasio da je tako nešto moguće, ali je neophodno više darivanja, a manje uzimanja. Socijalne grupe, pojedinci, kao i sama preduzeća, bila ona mala ili velika, sve više uzimaju maha da sopstvenim primerima i delovanjem poboljšaju okolinuPročitaj više…

Današnji, savremeni i stručni radnici nisu radna snaga, oni su kapital“ – ukazao je Peter Drucker još 50-ih godina prošlog veka na ulogu i značaj ljudskog faktora u poslovanju svakog preduzeća. Danas je, takođe, sve veći broj kompanija koje zahvaljujući ljudskim resursima ostvaruju konkurentsku prednost, a ne, recimo, zahvaljujući dostupnostiPročitaj više…

U februaru ove godine je bila 125-ogodišnjica od smrti Josifa Pančića, jednog od najvećih srpskih naučnika, botaničara, lekara, biologa, profesora. Ono što sa sigurnošću možemo reći je da je postavio nove standarde u svetu nauke, koji i danas fasciniraju najveće svetske umove. Iako su na početku njegove karijere prognozirali daPročitaj više…

Ko nam stvara komplekse? Društvo i vreme u kome dаnаs živimo postаvljа nаm visoke kriterijume kаdа su u pitаnju fizički izgled i intelektuаlne sposobnosti. Uprаvo tа potrebа dа u svаkom trenutku izgledаmo i delujemo sаvršeno dovodi do togа dа neke osobe insistirаju nа nekoj svojoj mаloj mаni i preuveličаvаju jePročitaj više…