225622_10739038508_4768_n

Prve korake na računaru sam napravio još daleke 1992. godine. Prvu mini aplikaciju za računar sam napravio 1994. godine. Razvojem Internet sajtova i aplikacija se bavim od 2001. godine. Do sada sam samostalno ili u timu razvio preko 80 portala/sajtova/web servisa.

Bio sam član sportskog društva SportFon, predstavljao sam FON u Tenisu. Pet godina sam proveo radeći PR i marketing (2004-2009) na najuticajnijem sajtu studenata FON-a, Puškice . Bio sam član Saveta FON-a iz redova studenata, jedinog kojeg je tadašnji Studentski parlament prvo izabrao, pa posle smenio jer smo se borili za interese studenata i studentski standard.

Trenutno vodim jednu malu firmu koja se bavi implementacijom međunarodnih standarda kao i izradom web sajtova i facebook aplikacija.

[wp_rss_multi_importer category=”10″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *