Dolazimo do ispitnih rokova. Ima ih 6 godišnje : januarski, februarski, junski, septembarski, oktobarski i oktobar 2. Savetujemo da pokušate da dajete ispite u prvim rokovima jer je kriterijum svakog sledećeg roka sve viši. Što se usmenih delova tiče, ne paničite, naši profesori nisu nikakvi bauci, sve što traže od vas je znanje i to im i pokažite.

Predavanja i vežbe, najlepši deo studiranja (osim žurki, naravno). Na predavanjima možete čuti mnoge priče iz prakse i života ljudi iz sveta menadžmenta i informatike, tako da je poželjno posećivati ih. Da li su predavanja obavezna zavisi od predmeta do predmeta, tako da se dobro raspitajte koja obavezno morate posećivati jer će vam prisustvo možda biti uslov za izlazak na kolokvijume i ispite. Vežbe su izuzetno korisne jer asistenti obrađuju uglavnom gradivo koje dolazi na kolokvijumima, a i bićete u toku sa onim što se radi. Asistenti se dosta trude da objasne gradivo tako da ako posećujete vežbe nećete imati problema sa polaganjem ispita.

Vratimo se na prvu godinu. U prvoj godini se susrećete sa opštim predmetima, a to su Matematika 1 i 2, Menadžment, Ekonomija, Strani jezik 1 i 2 (po izboru), Sociologija ili Psihologija, Osnovi organizacije, Proizvodni sistemi, Osnove informaciono-komunikacionih sistema i Uvod u informacione sisteme. Svaki od ovih predmeta je priča za sebe tako da ćemo se potruditi da vas koliko-toliko uputimo u svaki od ispita.

Matematika 1 i 2

Strah i trepet FON-ovaca. Većina studenata kaže da je prolazila kroz svih 9 krugova pakla dok je položila ove ispite, ali da vas ne bismo uplašli komentarima možemo vam sa sigurnošću reći- da, moguće je položiti ih i iz prve.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a pismeni deo je moguće dati preko kolokvijuma. Dešava se i da profesori u predroku organizuju usmeni kolokvijum preko koga se može položiti i usmeni deo. Ako ne položite kolokvijume, u vreme ispitnog roka se organizuje polaganje pismenog dela ispita (4 zadataka), a studenti koji brane usmeni izvlače dva pitanja i odgovaraju kod profesora (školske 2011/2012 je uvedeno parcijalno polaganje ispitnog dela, tj. mogućnost polaganja jednog dela usmenog ispita u jednom roku , a drugog u sledećem, po ispitnim pitanjima koje možete skinuti sa sajta predmeta).

Kod ovog predmeta je za pismeni deo ispita presudno predznanje iz srednje škole, tako da ako ste iole zapamtili izvode i funkcije nećete imati problema. Obavezno posećujte predavanja zbog potpisa, jer su uslov za izlazak na ispit, a što se vežbi tiče ne propuštajte ih jer su neophodne za polaganje pismenog dela ispita.

Sajt predmeta je :  http://math.fon.rs

Menadžment

Studenti kažu da je suština ovog predmeta učenje podela i potpodela “u prste”. Predmet, iako koristan za dalje školovanje, dosta je suvoparan i pravi veliki problem ljudima koji ne uče napamet. Kod ovog predmeta postoji mogućnost da radite seminarski rad na neku temu. On se radi timski, a u određenom terminu vežbi prezentujete to što ste uradili pred grupom. Seminarski rad vam donosi ocenu više.

Ni predavanja, ni vežbe nisu obavezni, mada su vežbe poželjne. Na vežbama  ćete raditi studije slučaja, tj. rešavanje problema iz prakse i dosta možete naučiti iz njih. Menadžment se polaže pismeno. Možete ga položiti preko 2 kolokvijuma ili polagati sve odjednom u ispitnom roku. U slučaju da ne položite prvi kolokvijum, nemate pravo izlaska na drugi, a ako ste položili prvi, a pali drugi kolokvijum, polažete oba dela na ispitu. Knjiga je opširna, ali preporučujemo da je pročitate bar jednom (možete učiti iz neke skripte). Takođe, neka pitanja dolaze i sa slajdova sa predavanja i vežbi tako da pređite i njih.

Što se samog ispita tiče, postoji puno caka i zamki na ispitu (tipa “šta NIJE tačan odgovor” ), tako da pazite šta zaokružujete. Postoje i negativni poeni za netačno zaokružene odgovore, tako da idite na sigurnu loptu i zaokružujte odgovore za koje ste sigurni.

Sajt predmeta:  http://men.fon.rs

Ekonomija

Deseti krug pakla (šala,naravno). Ovaj predmet je noćna mora svih gimnazijalaca, dok je san snova svih iz ekonomskih škola. Za one koje se nikad nisu susretali sa ovom oblašću preporuka je da što pre ovladaju ekonomskim terminima, u suprotnom ih čekaju Tantalove muke.

Smatra se za najteži predmet na prvoj godini. Vežbe obavezno posećujte jer na njima asistentkinja objašnjava apsolutno sve vezano za kolokvijume i ispit. Svaki termin vežbi je ispunjen s obzirom da se kroz testove koje asistentiknja podeli prelazi celokupno gradivo, svi grafikoni, a asistentkinja je car po pitanju objašnjavanja jer se trudi da maksimalno približi gradivo studentima. Što se predavanja tiče, poželjna su, ali ne i neophodna.

Ovaj ispit se može položiti ili preko kolokvijuma, ili usmenim odgovaranjem kod profesorke. Potrudite se da položite preko kolokvijuma, jer je neznatno lakše i prijatnije od odgovaranja pred profesorkom koja dosta traži.

Sajt predmeta:  http://ekonomija.fon.rs

Sociologija /Psihologija

Lakši predmeti sa prve godine. Izuzetno su korisni, pogotovu psihologija koja sadrži određene delove gradiva koji se kasnije provlače kroz stručne menadžerske predmete. Predavanja iz socilogije nisu od neke koristi, ali su vežbe izuzetno dobre i trebalo bi im posvetiti vremena. U terminu vežbi se bira i brani seminarski rad koji utiče na formiranje ocene i može doneti ocenu više. Sociologija se polaže preko 2 kolokvijuma pomoću kojih se možete osloboditi 30% gradiva, a ostalo polažete usmeno.

Preporuka je da ove kolokvijume položite jer su relativno laki.

Psihologija je koristan predmet s obzirom da je knjiga dobro napisana i asistentkinja objašnjava bukvalno svaki podnaslov koji može doći na kolokvijumima, a i koristan je zbog preklapanja dela gradiva iz Menadžmenta i Osnova organizacije. Ispit može da se položi na 3 načina: preko 2 kolokvijuma i istraživačkog rada (onda se ne uči 3. deo iz knjige) ili 2 kolokvijuma + 3. deo usmeno ili sve usmeno. Polaganje prvog kolokvijuma je doživljaj zato što imate pravo korišćenja knjige na kolokvijumu  mada vam iskreno ona neće mnogo pomoći osim ako je ne pročitate barem jednom pred polaganje i obeležite bitne stvari. Drugi kolokvijum se radi bez knjige, a ako ne položite neki od delova odgovarate ga na usmenom. Predavanja nisu obavezna, a na vežbama se mogu dobiti plusevi za aktivnost.

Predmeti nemaju svoje sajtove, informacije vezane za predmete možete videti na vestima sajta FON-a ( http://fon.rs ).

Osnovi organizacije

Najobimniji, ali definitivno i najkorisniji predmet na prvoj godini. Ranije je ovaj predmet bio deo menadžmenta (tačnije Uvod u menadžment), međutim , vremenom se odvojio i obogaćen je i materijom iz ekonomije, psihologije, proizvodnih sistema, itd.

Knjiga sama po sebi važi za najbolje napisanu knjigu na fakultetu, a moramo spomenuti da samu Katedru čine asistenti “legende” poput Mladena Čudanova, koji je skoro proglašen za jednog od dvadeset asistenata i saradnika u nastavi sa fakulteta širom Srbije koji su najpozitivnije uticali na studente.

Predavanja su više orijentisana na same primere iz prakse i raznih projekata, dok se na predavanjima obrađuje i gradivo iz knjige. U vežbe ćete se prosto zaljubiti, jer su više nego interesantne i dinamične sa puno diksusija i objašnjavanja gradiva na raznim primerima. Poželjna je aktivnost na vežbama jer se mogu zaraditi poeni koji vam mogu podići ocenu za jednu više.

Predmet se polaže preko dva kolokvijuma, a obavezno je usmeno odgovaranje trećeg dela. Prvi kolokvijum ima oko 100 strana i potrebno je naučiti ih do detalja, dok je drugi malo opušteniji. Ako ne položite neki od ovih odgovarate ga zajedno sa trećim usmeno. Ako odgovarate celu knjigu vučete tri pitanja. Ne postoje zvanična ispitna pitanja za usmeni, već su pitanja podnaslovi i naslovi lekcija iz knjige. Ispituju profesor i sva tri asistenta, i uglavnom su svi korektni.

Sajt predmeta:  http://osnorg.fon.rs

Proizvodni sistemi

Predmet koji se olako shvata, a koji (iz iskustva kažemo) može vrlo lako da vam napravi problem. Suština predmeta su procesi u proizvodnim sistemima i njihovo funkcionisanje.

Na predavanjima se radi teorija koja je neophodna za kolokvijume (tj. ako ne položite, usmeni deo ispita) i pritom kolokvijumi nisu uslovljeni. Pitanja koja dolaze na kolokvijumima se često ponavaljaju, tako da pogledajte šta je dolazilo ranijih godina. Na vežbama se obrađuju zadaci koji dolaze na pismenom delu ispita.Vežbe su slobodno možemo reći neophodne za pripremu pismenog dela ispita, i ako ste ih redovno posećivali računajte da ste spremili pismeni deo ispita u velikoj meri. Posebno je bitno da idete poslednjih nekoliko časova, kada ce vam asistenti reći određene cake koje dolaze na ispitu. Na ispitu imate pravo korišćenja zbirke(obavezna je originalna zbirka), digitron, i puno koncentracije i uvežbanosti. Ukoliko niste prelazili i radili te zadatake, zbirka vam neće mnogo pomoći. Najbitnija oblast u zbirci je oblast sa ispitnim zadacima, iz koje su zadaci najčešće dolazili.

Dodatne aktivnosti u okviru ovog predmeta su: projektni zadatak (radi se u timu do 5 članova, može vam može doneti pola ocene ili ocenu više i preporučujemo ga iako nije obavezan); seminarski rad (radi se u dogovoru sa profesorom,donosi ocenu više); aktivnost na vežbama (ocena više za redovne dolaske) i kreativna radionica (održava se polovinom semestra, u toku 2 predavanja, poželjno je učestvovati jer donosi polovinu ocene ili ocenu više).

Sajt predmeta: http://ps.fon.rs

Osnove informaciono-komunikacionih sistema

Predmet se sastoji iz praktičnog dela, koji čine testovi iz Windows-a, Word-a, Excel-a i Power Point-a; i pismenog dela ispita koji se polaže u vreme ispitnog roka. Većina studenata je upoznata sa gradivom za praktični deo, ali je neophodno ići na vežbe kako biste sasvim bili u toku, i nećete imati problema sa polaganjem ovog dela. Položeni praktični delovi su uslov za izlazak na ispit.

Što se samog ispita tiče, verovatno najvažnija stvar u vezi ovog ispita je posećivanje predavanja. Profesor posle svakog predavanja (koja su osnova za spremanje ispita) sa studentima prelazi set pitanja od kojih se dosta njih nađe na ispitu. Savetujemo da obavezno položite ovaj ispit u januarskom roku, s obzirom da je svaki sledeći dosta teži od prethodnog.

Sajt predmeta: http://www.mmklab.fon.bg.ac.rs/

Uvod i informacione sisteme

Predmet koji zahteva redovno posećivanje vežbi jer su one neophodne za polaganje predispitnih obaveza i seminarskog rada, koji ćete raditi tokom celog semestra. Na vežbama se obrađuju dva tipa zadataka koji su bitni za seminarski: SSA(Strukturna Sistemska Analiza) i PMOV(Prošireni Model Objekti Veze). Zadaci će se objašnjavati pomoću .ppt prezentacija, koje će vam biti neophodne za pripremu predispitnih testova, tj.dva mini testa u toku semestra u terminu vežbi.Znači, položeni mini testovi i uspešno odbranjen seminarski rad su preduslov za izlazak na ispit.

Iz ovog predmeta ne postoje kolokvijumi, već se sve polaže odjednom u ispitnom roku (ili u predroku koji se organizuje nekoliko dana pre ispita u junskom roku).

Sajt predmeta: http://uis.fon.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *