Fakultet organizacionih nauka (FON), u sastavu Univerziteta u Beogradu, jedan je od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. U uslovima intenzivnih promena FON je postao vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija, menadžmenta i organizacije. Sa tradicijom dugom 40 godina FON danas studira preko 4200 studenata na 18 akreditovanih studijskih programa na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama. FON pripada grupaciji tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stalnim unapređenjem nastavnog procesa vama, budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, pruža se mogućnost da u dinamičnom okruženju uz timski rad, ispoljite svoju kreativnost i ostvarite svoje potencijale. U cilju unapređenja obrazovanja i sticanja osnova za uspešnu poslovnu karijeru, Fakultet vam pruža kvalitetan program obrazovanja, priliku da stečena znanja primenite u nekim od najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, program međunarodne razmene studenata, kao i rad u studentskim organizacijama i učestvovanje u brojnim vannastavnim aktivnostima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *