Prof.dr Milica Kostić – Stanković rođena je 9.2.1971. godine u Knjaževcu, gde pohađa osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1989. upisuje Fakultet organizacionih nauka, koji završava 1994.godine. Na istom fakultetu nastavila je postdiplomske studije na smeru Menadžment. Kao koautor knjige “Odnosi s javnošću – poslovna komunikacija, poslovni imidž, profesionalno ponašanje”dobija nagraduPročitaj više…