Prodaja je čin koji se prvi put pojavio sa pojavom trampe, a kako se civilizacija razvijala postao je proces koji u današnjici koristimo ne samo u našem profesionalnom, već i u privatnom životu. Kako današnje vreme odlikuje sve veća mehanizacija i virtuelizacija tako su i ukinute barijere proizvodnje, te jePročitaj više…