Ne kažem da je sve što sam uradio bilo u redu, ali je sve bilo za častan cilj Od malenog ribarskog mesta, preko trgovačkog centra Jugoistočne Azije, do današnjeg modernog grada-države, Singapur je prešao dug put i može poslužiti kao država za primer. Mnogi ga i nazivaju čudom od države.Pročitaj više…