Težnja čoveka ka savršenstvu datira još od starih civilizacija, kada su ljudi imali za cilj da postanu što sličniji bogovima. Danas je cilj isti, samo su se forma i način delovanja promenili. Ta procedura započinje laboratorijskim eksperimentima na polju genetike. U pokušajima da se čovek učini savršenim, mnogi naučnici suPročitaj više…