Od matematike i želje da postane profesor do multinacionalne kompanije i rada u reviziji, od Podgorice do centra Njujorka, Biljana Rašović, trenutno radi kao assurance senior u kompaniji Ernst&Young. Šta joj je rad u ovoj kompaniji doneo, šta joj je doneo tzv. Mobility program koji EY sprovodi već nekoliko godinaPročitaj više…