Centrifuga je program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama koje žele da svoje društveno odgovorne projekte razvijaju u održiva, dugoročna i celovita rešenja. Svi koji svoju ideju prijave do 31. maja, imaju priliku da učestvuju u programu Centrifuga, u okviru kog će im biti pružena podrška mentora i podrška zajednice u daljem razvojuPročitaj više…