Izazov na dvoboj Aleksandar Sergejvič Puškin i Žorž Dantes, 25-godišnji francuski oficir ruske garde, dva puta su jedan drugoga izazivali na dvoboj. Prvi put je Puškin izazvao Dantesa, o kome su se u peterburškom društvu širile glasine da nije ravondušan prema Puškinovoj supruzi Nataliji Gončarovoj. To je bilo nekoliko meseciPročitaj više…