Regionalni dijalekt podrazumeva lingvistički varijetet jednog jezika koji koriste ljudi koji žive u određenoj geografskoj oblasti. Regionalni dijalekt obuhvata razlike u izgovoru i pisanju reči, vokabularu ili gramatici u odnosu na neki drugi regionalni varijetet ili standardni jezik. Svaki obrazovani govornik engleskog jezika koristi standardni engleski jezik, što je takođePročitaj više…