Bilo da pišete seminarski, diplomski, master rad, doktorsku disertaciju ili bilo koji drugi naučni rad, reference i literatura predstavljaju veoma važan deo celog procesa. Postoje određena pravila kako se navode citati, reference i literatura u naučnim radovima. U ovom tekstu će biti reči o nekoliko načina koji se najviše koriste. KadaPročitaj više…

Mnogi studenti FON-a ne znaju tačno kako teče procedura prijavljivanja i odbrane završnog rada. Ona nije nimalo jednostavna. Zato smo odlučili da vam malo pomognemo i olakšamo ovaj period studiranja. U tekstu ćete moći da pročitate detaljnu proceduru, korak po korak. Prvo što treba da uradite jeste da odaberete katedruPročitaj više…