Na sajtu www.daysoftheyear.com može se naći spisak dana u godini posvećenih određenoj temi. Zapravo je svaki dan idealan da na lep način obeleži određenu pojavu. Ovde izdvajamo najzanimljivije dane u avgustu. Trećeg avgusta obeležava se dan lubenice i zaista nema razloga da se ovo fantastično i zdravo letnje osveženje preskoči.Pročitaj više…

Ovaj test koji su razvili Henry A. Murray i Christina D. Morgan, podrazumeva opisivanje događaja koji su dvosmisleni. Kako funkcioniše: Test tematske apercepcije ili TAT kako se često navodi u literaturama, jedan je od testova ličnosti koji na indirektan način određuje dubinske osobine ličnosti.  Ovaj test se izvršava tako štoPročitaj više…