Nezainteresovani za svoj položaj čitajući stranice već zastarele literature studenti se spremaju za septembarski rok dok Skupština Srbije usvaja Izmene Zakona o visokom obrazovanju. Studentski predstavnici kao i uvek gledaju svoje interese, dele funkcije i resore na Univerzitetu.  Dakle niko od njih nema vremena da reaguje na ove promene, zabrinePročitaj više…