Dragutin kao srpski kralj Nezadovoljan svojim položajem u kraljevstvu, kao i činjenicom da njegov otac, kralj Uroš I (1243-1276) nije poštovao obaveze preuzete ugovorom sa Ugarskom, princ Dragutin se pobunio protiv svoga oca 1276. godine, i porazio ga kod Gacka, nakon čega se njegov otac povukao sa vlasti. Za položajPročitaj više…