Ko je zapravo car Dušan? Princ Dušan je 6. januara 1322. godine krunisan za mladog kralja. Imajući u vidu da u trenutku krunisanja nije bio punoletan, a kako se sa titulom mladog kralja javlja tek od 1326. godine čini se da je rođen oko 1312. godine. Po punoletstvu dobija odPročitaj više…