Kako Internet menja turizam? Kako upotrebljavati društvene mreže u turizmu? Кako koristiti Google servise i druge besplatne online alate za promociju destinacija? Šta je online reputacija u turizmu, zašto je značajna i kako njome upravljati? Kako pokrenuti sopstveni biznis u turizmu uz pomoć infomaciono-komunikacionih tehnologija? Odgovore na ova i sličnaPročitaj više…