Global Citizen je internacionalni program volontiranja namenjen mladim ljudima koji žele da rade na ličnom usavršavanju, otkrivanju novih kultura i širenju svoje. Global Citizen čini mreža projekata širom sveta na teme poput multikulturalnosti, tolerancije, edukacije mladih i širenja svesti o globalnim problemima poput ljudskih prava, edukacije i liderstva. Kroz timskiPročitaj više…