Sveštenik koji stoji ispred mene u redu uporno ponavlja Ne sudite, da se vama ne sudi, jer će vam se suditi sudom kojim vi sudite, i meriće vam se merom kojom vi merite. Čuje se aplauz i govornik silazi sa bine. – SLEDEĆI! Uskoro ja dolazim na red. Ne volimPročitaj više…