U progresivnom razvoju civilizacije, koji se svakodnevno dešava, neizbežan je scenario u kojem će računari i Internet evoluirati u kompleksniji vid mreže, koji uključuje i učešće ljudi kao objekata sistema. Takvu situaciju nam može prirediti pojam, koji i danas, kada je razvoj interneta tek u jeku, poseduje svoj naziv iPročitaj više…