Prolećno jutro. Žurim, nošena mirisima cvetnih obala brze i šumeće reke Mlave, ka jednoj Svetinji. Nalazim se pred vratima Manastira Gornjak, zadužbinom kneza Lazara, koji je izgrađen u davnom XIV veku. Nalazim se pred vratima sa nekim neobično pomešanim osećanjima na koje utiče stvarno i nestvarno. Pred građevinom, koju suPročitaj više…