„Ne može se nikome verovati ovih dana“ U današnjem svetu mediji i druge vladajuće korporacije pribegavaju ilegalnim metodama, poznatim pod nazivom subliminalne poruke, da bi namamili narod u svoje kandže, sve u svrhu ispunjenja njihovih viših ciljeva. A ko je iza svega toga? Mislite izvan kutije. Šta su subliminalne poruke?Pročitaj više…