Maša Vuković je zvanje diplomiranog master inženjera u domenu informacionih tehnologija stekla na Fakultetu organizacionih nauka. Kompetencije stečene tokom studija uspela je da implementira u renomiranoj multinacionalnoj konsultatsko-revizorskoj kompaniji Ernst&Young, gde radi u Odeljenju poslovnog savetovanja. Izvan vela formalnog obrazovanja, naša sagovornica je jedan od osnivača brenda Wacky Sheep i već godinama unazadPročitaj više…