Negde pre dve nedelje od trenutka kada ovo pišem, bio sam u istom položaju u kojem sam i sada. Sedeo sam blago iskrivljen za pisaćim stolom i nezainteresovano zurio u ekran. Jedina razlika je u tome što sada ne zurim, jer pišem nešto, nadam se zanimljivo i korisno. Pitanje jePročitaj više…