Studentska konferencija univerziteta Srbrije (SKONUS) je regovala na Izmene i  dopune Zakona o visokom obrazovanju koje su usvojene 10. septembra. Više o tome OVDE . Problemi su se pojavili prilikom tumačenja Bolonjske deklaracije i sprovođenju reforme zasnovane na njoj. Same reforme su izgubile na intezitetu jer se ne sprovode kroz svePročitaj više…