FIFA je odlučila da se svetsko prvenstvo 2022. godine održava u Kataru. Međutim, takva odluka je na samom početku naišla na otpor i kritike. Naime, svi oni koji su protiv ove odluke navode da u toku svakog održavanja ove manifestacije dolazi do slučajeva podmićivanja, lošeg rukovođenja finansijama i izrabljivanja. KaoPročitaj više…