Vreme u kome živimo i radimo može se okarakterisati kao uzbudljivo i izazovno u mnogim dimenzijama; inovacije i promene su stalne a periodi konsolidovanja i stabilnosti sve kraći i retki. Kompanije su suočene sa, slobodno se može reći, turbulentnim okruženjem, a njihov odgovor mora da bude brz, efikasan, odgovoran, održivPročitaj više…