Jedan od najstarijih uređenih sistema za prikupljanje, čuvanje, obradu i distribuciju informacija. Kipu potiče iz perioda Inka, 1400-1532 godine. Kraljevstvo Inka je nastalo u 14. veku i prostiralo se na teritoriji današnjeg Ekvadora i Perua, sa glavnim gradom Kosko (Cuzco), u visokim Andima. Na vrhuncu razvoja, zahvatalo je i delovePročitaj više…