Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka u saradnji sa AIESEC-om i ove godine organizuje kurseve stranih jezika za studente. Kursevi počinju 26. oktobra i trajaće tokom zimskog semestra, a odvijaće se u prostorijama Fakulteta organizacionih nauka. Nastavu će kao i do sada izvoditi studenti Filološkog fakulteta koji poseduju adekvatna jezička znanja,Pročitaj više…

Savez studenata FON-a u saradnji sa studentskom organizacijom AIESEC i ove godine organizuje kurseve stranih jezika. U naredna dva meseca imaćete priliku da naučite jedan od sledećih 5 jezika: engleski, francuski, turski, ruski ili grčki. Tokom ovog semestra, sa studentima će pored predavača sa Filološkog fakulteta raditi i strani studenti. Kursevi ćePročitaj više…